ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพการรับมอบใบเกียรติบัตร การอบรมพลังงาน

รูปภาพการรับมอบใบเกียรติบัตร การอบรมพลังงาน

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ

ณ ศุนย์การเรียนรู้กระท่อมกินแดดนาช่างดำ

ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

22 มิถุนายน 2562

แชร์ข่าวนี้