ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวด โครงการอาคารและแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ผลการประกวด โครงการอาคารและแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการประกวดอาคารและแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

โดยมีอาคารที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ ๒๑ อาคารนั้น

บัดนี้ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้ตัดสินการประกวดตามเกณฑ์การประเมิณเรียบร้อยแล้ว

ผลการประกวด ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ อาคาร นวัตปัญญา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ อาคาร ๗

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์

รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๑ ได้แก่ อาคาร ศูนย์วัฒนธรรมอีสาณใต้

รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๒ ได้แก่ อาคาร ๖

รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๓ ได้แก่ อาคาร ๑๐

และมอบรางวัล ในวันที่ 27 ธนวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดี และขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน ของมหาวิทยาลัยของเรา

 

แชร์ข่าวนี้