ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1 /2563

ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1 /2563

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ โถงข้างห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการประชุม ได้มีการรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย

รายงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

รวมทั้งแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2564

รายงานการอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2563 ที่ผ่านมา

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลาง ประจำปี 2563

และผลการประกวดอาคารและแม่บ้านอนุรักษ์พลังานดีเด่น ประจำปี 2563

ร่างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มาตรการประหยัดพลังงาน นโยบายอารอนุรักษ์พลังงาน และผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน ประจำปี 2564

แชร์ข่าวนี้