ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบรางวัลประกวดอาคารและแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2563

มอบรางวัลประกวดอาคารและแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2563

ใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ อาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ อาคารโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ อาคาร 7

รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 ได้แก่ อาคารนวัตปัญญา

รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 ได้แก่ อาคาร 5

รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3 ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล

แชร์ข่าวนี้